Schlagwort: Numbers

Mategu ya Afrika (Errata)

African Typo Download


Kwa mujibu wa ripoti ya Ulimwengu ya mwaka wa 2004 kusuhu kuenea kwa virusi vya ukimwi katika ,mwaka wa 2003 , yafaa iwe kama ifuatavyo: …

DeutschEnglishKiswahilimultilingual version

African Typo (Errata)

African Typo Download


2003 HIV prevalence (%) reported in 2004 Report on the global AIDS epidemic should read: …

DeutschEnglishKiswahilimultilingual version